Stripfast verf afbijt -VHT SP575

21.50

Door de schadelijke samenstelling van deze verfafbijt mag deze helaas niet meer ge-importeerd worden.

Excuses voor het ongemak.

Uitverkocht

Artikelnummer: SP575 Categorie:

Beschrijving

VHT stripfast is een zeer aggresief verf afbijt middel voor gebruik op metaal of hout. Verwijdert lak, verf of beits zeer grondig en snel. Ideaal voor het verwijderen van poedercoating.
Uitermate geschikt voor het kaal maken van motorblok onderdelen voor behandeling met “VHT primer grey SP148″.

Niet geschikt voor gebruik op kunststof.

Waarschuwingen VHT SP575 stripfast

Dit product is zeer schadelijk voor de gezondheid en mag alleen gebruikt worden door professionals. Gebruik voldoende bescherming en werk in een goed geventileerde ruimte.

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H370 Veroorzaakt schade aan organen.

Voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 Aëosol niet inademen.
P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

 

Extra informatie

Kleur